Bevételek az interneten igazolt beruházások nélkül

bevételek az interneten igazolt beruházások nélkül

Számla nélkül elszámohatóak-e bevételként egy beruházás költségei?

bevételek az interneten igazolt beruházások nélkül

Az Alkotmánybíróság elutasította a személyi bevételek az interneten igazolt beruházások nélkül szóló Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó 4 millió forint vételárért telket vásárolt, amelyen családi házat épített, majd a nevezett ingatlant 62 millió forint vételárért eladta.

A személyi jövedelemadó bevallásában Az indítványozói beruházás költségei hitelesen és szabályszerűen kizárólag számlával igazolhatók, azonban az indítványozó azokat nem tudta csatolni.

bevételek az interneten igazolt beruházások nélkül

Az adóhatóság az indítványozó terhére adókülönbözetet állapított meg, és kötelezte ezen túl adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére is. Bírósági eljárás következett, végül a jogerős ítélettel szemben az indítványozó egyrészt alkotmányjogi panasszal élt, másrészt felperesként felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyet a Kúria nem talált megalapozottnak.

bevételek az interneten igazolt beruházások nélkül

Az alkotmányjogi panasz alapján az Alkotmánybíróság — többek között — azt vizsgálta, hogy a támadott jogszabály azon rendelkezései, amelyek a bizonyítékokkal szemben formai követelményeket támasztanak, sértik-e az indítványozó tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a panaszt nem találta megalapozottnak. A jogalkotó széles mérlegelési szabadsággal rendelkezik a tekintetben, milyen alanyi körre milyen típusú és mértékű adót vet ki.

bevételek az interneten igazolt beruházások nélkül

Az egyetlen alkotmányos korlát, hogy a teherbíró képességet, illetve a gazdaságban való részvétel mértékét figyelembe kell venni, vagyis az nem lehetetlenítheti el anyagilag az adózót. Az indítványozó által kifogásolt szabályozás közteherviselésre vonatkozó szabályt nem, csupán a költségelszámolás során figyelembe vehető bizonylatokra vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Önmagában az, hogy a támadott rendelkezések kizárólag bizonylattal számlával igazolt beruházás költségei esetében teszik lehetővé azok bevételként történő elszámolását, azaz csak meghatározott bizonyítási eszköz esetén teszi lehetővé a kivétel szabály adózóra vonatkozó alkalmazását, nem sérti az indítványozó tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát.

A határozathoz Pokol Béla és Czine Ágnes alkotmánybíró párhuzamos indokolást fűzött, Salamon László alkotmánybíró különvéleményt csatolt.

Lehet, hogy érdekel