Fiat pénz kibocsátása. Az első aranypénz

fiat pénz kibocsátása

A múltbéli pénz Mindenekelõtt azt kell megérteni, hogy az értekét elõállító fizikai gazdaság mûködéséhez szükséges közvetítõ közeg, a pénz, önmagában értéktelen jel.

Semmilyen pénznek, beleértve a legfontosabb valutákat is, mint például a dollár, az euro, a jen, nincs semmilyen értéke. Ugyanakkor ez az önmagában értéktelen jel, a pénz, nélkülözhetetlen közvetítõ közeg, ami nélkül egy modern gazdaság nem mûködhet. Bármi szolgálhat pénz gyanánt, mely elfogadható a lakosság fiat pénz kibocsátása, mint a termékek és szolgáltatások cseréjét elõsegítõ közvetítõ közeg. Az amerikai indiánok felfûzött kagylópénzt, az indiaiak fényes színezetû kagylókat, egyes szigetlakók a bálnák fogait, az inkák a kokaincserje leveleit és Észak- Amerika elsõ telepesei a dohányt használták erre a célra.

De egyes csendes- óceáni népeknél a nagy kerek kövek, míg Európában a II.

Azonban a harmadik évben a pénzmennyiség nagyobb mértékben növekszik, a gazdasági növekedést meghaladó pénzmennyiség bővülést látunk. Válaszul a nagyobb pénzmennyiségre a vállalkozások emelik az áraikat, azaz inflációt tapasztalunk. Hogyan romlik a pénz?

A legnépszerûbb anyagok a pénzügyi közvetítésre a nemesfémek, elsõsorban az arany és az ezüst. Ezeknek az anyagoknak pénzként való használata Kr. Európában, majd Amerikában az aranyra és ezüstre beváltható papírpénz vált a leggyakoribb közvetítõ közeggé a XVII. Az aranyat a bank tárolta. A bank által adott és nemesfémet szimbolizáló papírjegy tulajdonosának garantálták, hogy bármikor beválthatja azt a helyi pénzváltónál és átveheti természetben azt a mennyiségû aranyat, mely a banknak erre a pénzjegyére rá volt írva.

Ez a rendszer megkövetelte, hogy a forgalomban lévõ papírpénz teljes értéke ne szárnyalja túl a letétbe helyezett nemesfém teljes mennyiségét.

Mit jelent a pénznyomtatás?

Ez a kötöttség korlátozta a forgalomban lévõ pénzmennyiség önkényes növekedését. Éppen ezért háború idején, amikor többletpénzre volt szükség, a hadseregek és a hadianyagok finanszírozására, a kormányok arra kényszerültek, hogy átmenetileg felfüggesszék a forgalomban lévõ pénz mennyiségének az aranyhoz való kötöttségét.

Más szavakkal ez azt jelentette, hogy háború idején a papírpénzt nem lehetett beváltani nemesfémre, és a kormányok a bankóprés mûködtetésével korlátlan mennyiségû — aranyfedezet nélküli — pénzt tudtak forgalomba hozni a háborús szükségletek finanszírozására.

Ez a papírpénz már csak azért tölthette be a közvetítõ közeg, azaz a pénz szerepét, mert a kibocsátó kormány kötelezõvé tette elfogadását polgárai számára, illetve elõírta, hogy fiat pénz kibocsátása a pénzzel törlesszék köztartozásaikat, vagyis háború idején a papírpénz kötelezõen elfogadandó pénz volt, de nem lehetett nemesfémre becserélni.

Ez a fedezet nélküli pénz általában annyira volt szilárd, mint amennyire szilád volt azaz állam és kormány, amely kibocsájtotta. Ha egy ország megnyerte a háborút, akkor a kormány egyszerûen visszaállított a pénz aranyra történõ beválthatóságát, azaz újra aranyalapra helyezte valutáját.

A pénz a tárcádban nem más, mint valaki adóssága - globalgarden.hu

Ha egy ország viszont elveszítette a háborút, mint például Németország az I. A jelenlegi hitelpénz rendszer kialakulása Az állandósult fedezetlen papírpénz rendszere a francia forradalom után kezdett kifejlõdni. Több király és herceg is készséggel vette igénybe a felemelkedõben lévõ bankárdinasztiák szolgálatait.

Oly sikeresen kamatoztatták a királyi családok vagyonát is,hogy hamarosan magánbankházak vették át a birodalmak pénzügyeinek kezelését. Ezzel megszületett az a típusú központi bank és a két szintû bankrendszeramely fiat pénz kibocsátása mai napig kulcsszerepet játszik a világ pénzügyi életében.

A közhatalmat képviselõ uralkodók, parlamentek, kormányok hamarosan rájöttek, fiat pénz kibocsátása az állami szuverenitás részét képezõ monetáris hatalom pénzkibocsátás joga magánkézbe kerülése egyben a befektetõ bankárok kizárólagos ellenõrzését és hatalmát vonja maga után.

Így megkezdõdött a bankárdinasztiák és a kormányok évszázados harca a fiat pénz kibocsátása. FED- a mai amerikai központi bank, Még ma is általános az a közhiedelem, hogy a központi bankok jegybankok annak az államnak a tulajdonában vannak, amelynek a területén mûködnek. Fiat pénz kibocsátása központi bank azt a célt is szolgálhatja, hogy stabilizálja az adott ország gazdaságát a központosított hitelrendszer révén. Ha az adott ország törvényhozása ellenõrzi mind a monetáris, mond a fiskális politikát, akkor a központi bank a közpénzrendszer fenntartását és mûködtetését is szolgálhatja, és hatékonyan elõsegítheti a reálgazdaság optimális mûködését.

Ha azonban egy ilyen központi bank magántulajdonban van, vagy formailag ugyan állami tulajdon, de abszolút függetlensége révén kizárólag a pénzoligarchia ellenõrzése alá kerül, akkor a magánpénzrendszert tartja fenn és azt egy szûk elit magánérdekeinek megfelelõen fiat pénz kibocsátása.

Akik ellenõrzik a pénzkibocsátást és a hiteleket, azok irányítják az adott ország kormányát és tartják kézben népének sorsát. A központi bankok csak hitelnyújtással foglalkoznak és nincs szerepük a megtakarítások összegyûjtésében, a kereskedelem és a beruházások finanszírozásában. Egyetlen feladatuk a kölcsönpénz elõteremtése, lényegében a levegõbõl vagyis nyomtatjáktovábbá ennek a pénznek a kikölcsönzése az állam számára, hogy az ebbõl fedezze költségvetési kiadásait — hiányait.

Ha például az amerikai kormány nem hajlandó a FED monetáris programját követni, akkor a központi bank egyszerûen gazdasági visszaesést, vagy válságot idéz elõ azáltal, hogy tetszése szerint manipulálja a pénzkibocsátást, a valutavásárlást, az arany áramlását, a kamatlábakat és mindezek segítségével a termelõ gazdaság egész tevékenységét.

Ezekkel az eszközökkel bármikor arra lehet kényszeríteni a kormányt, hogy a FED által megkívánt mennyiségben vegyen fel kölcsönt. Technikailag ez úgy történik, hogy az államok államkötvényeket bocsátanak ki, amit a központi bank megvásárol.

A mai modern bankrendszer működése - Virtuális Cash

Az állampapír gyakorlatilag egy adóslevél, amiben az állam vállalja, hogy az elõre megállapodott idõben a kötvény lejáratakor annak ellenértékét kamatostól visszafizeti az adott központi banknak. Mibõl fizeti ezt vissza az állam? Természetesen az adókból, amennyiben azok nem fedezik, akkor újabb hitelekbõl. A tartozás és annak kamatos kamata exponenciálisan nõ, ezzel egyenes arányban az adósság és az adók mértéke is.

Amikor egy állam és egy kormány átadja a központi banknak az ország pénzkibocsátását és hitelrendszerét, akkor a kereskedelmi bankok nyomban alárendelõdnek a központi banknak kétszintû bankrendszer.

Mi a pénz?

A jegybank elsõsorban azzal tartja függõben õket, hogy un. Ez a bázispénz, vagy jegybanki pénz döntõen körülhatárolja a többi bank- hitelezési mozgásterét.

A központi bank határozza meg az elsõdleges kamatlábat is. Ezt a kamatot kell a kereskedelmi banknak megfizetni a központi bank felé.

A tagbankok — a kereskedelmi bankok — viszont magasabb kamatlábbal nyújtanak kölcsönt a gazdasági élet szereplõi és az állampolgárok számára. A központi bank annál nagyobb fiat pénz kibocsátása rendelkezik, minél nagyobb az adott ország, állami és nem állami szektor együttes eladósodása.

Amikor Wilson elnök teljesítette a bankároknak tett ígéretét és létrehozta a FED-et, számos hazafias elkötelezettségû amerikai törvényhozó átlátta a rendszer hátrányait és bizalmatlanul viseltetett a Wall Street uraival szemben. Ez lényegében megakadályozta egészen ig a Federal Reserve System magántulajdonosait fiat pénz kibocsátása, hogy korlátlan mennyiségû fedezetlen papírdollárt hozzanak forgalomba. A City of London vezetõ bankárjai már több, mint egy évszázadon át úgy manipulálták a pénzügyi fiat pénz kibocsátása, hogy felváltva hoztak létre inflációs és deflációs idõszakokat, mindezt azért, hogy a rendelkezésükre álló pénzvagyont minél gyorsabban növelhessék.

Az õ dinasztiáik alapították a FED-et is.

fiat pénz kibocsátása pénzt keresni az interneten otthon elhagyása nélkül

Az as évek végére megérett bennük a szándék, hogy a mesterségesen felfúvódott tõzsdei árak és a részvénypiac összeomlásával rákényszerítik az amerikai államot, hogy mondjon le az aranyra beváltható pénz forgalomban tartásáról.

Ez a folyamat vezetett ahhoz, hogy a részvényárak szédítõ magasságba emelkedtek. A washingtoni Kongresszus néhány törvényhozója látva ezt a folyamatot, ban kongresszusi meghallgatásokat tartott arról, hogy miként lehetne stabilizálni a dollárt.

Ezen maghallgatáson derült fény arra, hogy ben a FED és az európai központi bankok vezetõi egy titkos munkaebédjükön kidolgoztak és elfogadtak egy tervet arról, hogy elõkészítenek egy nagyarányú fiat pénz kibocsátása összeomlást. A fõ cél, mint már említettük, az volt, hogy kikényszerítsék a kormánytól az aranyra átváltható pénz feladását. De további fontos cél volt az értéket elõállító reálgazdaság ipari és mezõgazdasági üzemeinek a pénzügyi oligarchia tulajdonába történõ átvétele.

Hat hónappal késõbb Ezzel egy idõben a Wall Street pénzemberei visszahívták a tõzsdei brókerek és a FED rendszerébe nem tartozó bankok számára nyújtott hiteleket. A bankok nagy része kénytelen volt bezárni.

Miközben a FED tagbankjai felhasználva a Londonból kapott elõzetes jelzést, ki tudták vonni eszközeiket a tõzsdérõl, még magas áron eladva részvényeiket, amikor aztán az összeomlás következtében ezek a részvények értéküknek a töredékére zuhantak, akkor tömegesen felvásárolták õket.

Az amerikai polgárok vagyonának a jelentõs része így ment át egyik napról a másikra a brit pénzügyi manipulátorok tulajdonába dolláronként néhány penny-ért.

Ezt követõen úgy döntöttek, hogy ráteszik a kezüket az Egyesült Államok aranykészletére is. Mindeközben egyes politikusokat megbuktattak, míg másokat elõtérbe állítottak. A legújabb emberük Franklin Delano Roosevelt aki demokrata színekben lett az Államok New-Deal - as banki törvény mely fiat pénz kibocsátása tette a dollár aranyfedezetének megszüntetését ; - ös tőzsdei kereskedés robotok véleményeivel törvény mely kötelezte az amerikai polgárokat, hogy szolgáltassák be aranyukat a FED-nek, melyért 20 dollárt fizettek unciánként.

Hogyan működik a gyakorlatban az Egyesült Államokban a pénznyomtatás?

Roosevelt természetesen azt állította, hogy az arany átvételét és a pénz aranyra való beválthatóságának megszüntetését gazdasági válságból való mielõbbi kikerülés tette szükségessé.

Ez olyan pénzt igényelt, mely nincs aranyalaphoz rögzítve és ezért korlátlan mennyiségben állítható elõ. Az ig tartó átmenti idõben a törvények csak részben léptek hatályba.

fiat pénz kibocsátása felhő token

A dollárnak ideiglenesen és részben megmaradt az aranyalapja, de többé aranyra nem lehetett beváltani. Ugyanezen folyamatok Európára történõ átültetését a II.

fiat pénz kibocsátása kereskedő kereskedési robotjai

A FED és tulajdonosai már kezükben tartották az Egyesült Államok aranyát, de amíg azt teljesen kiiktathatták a pénzrendszerbõl, az európai aranyat is meg kellett szerezni. A pénzoligarchia stratégái tudták, hogy a háború további aranyat áramoltat az Egyesült Államokba, mert háborús idõkben az egyes államok a rúd-aranyat használják fizetõ eszközként.

fiat pénz kibocsátása bináris opciók q vélemények

Természetesen Amerika lett a legnagyobb hadianyag szállító. VH továbbá lehetõséget nyújtott arra, hogy az azt lezáró békeegyezmények során újabb pénzügyi intézményeket hozhassanak létre, melyek a központi bankot szolgálják Európában is.

A magánpénzrendszer fogyatékosságai és szükségszerû összeomlása A magánpénzrendszer szerkezeti hibája, hogy a termelõ gazdaságot kiszolgáló forgalomban lévõ pénzmennyiség szûkösen áll rendelkezésre.

Ez a fogyatékossága abból fakad, hogy a bankrendszer a hitel megteremtésekor csak magát a hitelt hozza létre papírpénz és számlapénz formájában, de a fizetendõ kamatot már nem teremti meg.

Emiatt minden kamattörlesztést csökkenti a forgalomban lévõ, fiat pénz kibocsátása termelõ gazdaságot kiszolgáló pénz mennyiségét. Egyidejûleg viszont megnöveli a stagnáló csak járadékot hozó, nem termelõ pénz nagyságát. Ezek a pénzek forognak bankközi, tõzsdei és egyéb spekulatív ügyletek során. A kamatfizetés céljára felvett újabb kölcsönök pedig csak az eladósodás mértékét növelik a termelõ gazdaságban, nem a gazdasági tevékenységet kiszolgáló pénz mennyiségét.

A növekvõ adósság felhajtja az áruk és szolgáltatások árait, mert a kamatköltség termelési költségként beépül fiat pénz kibocsátása fogyasztói árakba. Valójában ez az infláció. Az emelkedõ adósságtömeg pedig nem növeli a termelékenységet, nem teszi versenyképesebbé a gazdaságot, viszont folyamatosan fiat pénz kibocsátása okoz. Az adósság formájában történõ pénzteremtés ördögi körbe zárja a gazdasági életet, mivel egyre több kamattal terhes újabb hitelt kell felvenni csupán azért, hogy maradjon egy minimális mennyiségû pénz forgalomban.

A központi bankok által létrehozott hitelpénz, amit lényégében a semmibõl állítanak elõ a hitelfelvétel idõpontjában, elsõdleges adósságot hoz létre. Amikor a termelõ gazdaság szereplõi mûködõ tõkéjükbõl visszafizetik az un.

Ezzel az összeggel csökken a forgalomban lévõ pénz mennyisége. A kamat viszont nem kerül megsemmisítésre, hanem halmozódik a magánpénzrendszer tulajdonosainál és növeli a stagnáló, spekulatív tõke mennyiségét. Nincs annyi pénz forgalomban, hogy minden adósságot és annak minden kamatát a gazdaság minden szereplõje képes legyen megfizetni, így szükségszerûen lesznek fizetésképtelen adósok.

Ezt hívjuk adósságspirálnak.

Navigációs menü

Az adósságterhek csökkentéséhez természetesen több pénzre van szükség, ezért elkerülhetetlen az áruk és szolgáltatások árainak emelése és egyidejûleg a munkabér csökkentése. Ezért kell egyre több pénzt fizetni ugyanazért az áruért. Ez a valódi infláció. A közvélemény nem tudja, hogy a kereskedelmi bankok csak nagyon kis részben gazdálkodnak betéteseik pénzével. Valójában a tartalékainak többszörösét helyezik ki, vagyis olyan pénzt, amellyel a hitel nyújtásáig nem rendelkeztek.

Ez technikailag akkor jön létre, amikor rávezetik a hitelkérelmezõ számlájára.

Miért csökken az értékük a mai, fiat pénzeknek?

A hitelfelvevõ viszont valós fedezetet biztosít cserébe. Az adósságra épült pénzrendszer matematikai okokból fog hamarosan összeomlani. Ma a pénzrendszer válsága elérte a legfontosabb világpénzt, a dollárt is és vele együtt fiat pénz kibocsátása világgazdaság centrum-országait. A kibontakozó válság olyan fokú társadalmi feszültségekkel járhat, amelyen csak a pénzoligarchia kezében lévõ államhatalom megerõsítésével, és adott esetben rendõri módszerek alkalmazásával lehet úrrá lenni.

A hatalom stratégái már egy évtizede felkészültek olyan kontroll bevezetésére a globális pénzbirodalom elsõ számú központjaiban, hogy a pénzrendszer összeomlása sem rendítse meg az uralmi pozícióit.

Lehet, hogy érdekel